Process Driven Development

Øyvind Fanebust

Lightning talk - in Norwegian

I denne lyntalen gir jeg en introduksjon til hvordan en lettvekts prosessmotor kan forenkle arbeidet med å implementere forretningsprosesser.