Hooked on React

Henrik Glasø Skifjeld

Lightning talk - in Norwegian

Klasser i React er avleggs! Etter 5 år med utvikling har React-teamet opplevd flere problemer med hvordan React er bygget opp og brukes. Dette skal løses med React Hooks.

Denne presentasjonen gir en introduksjon til hva Hooks er og hvilke problemer det løser.