Splunk for fun and profit - hvordan finne 36 000 timer og ca 148 milliarder

Øyvind Kvangardsnes

Lightning talk - in Norwegian

Hørt om Splunk? Om du bruker det til å søke i logger, så er det sånn ca uendelig nyttig.

Men Splunk eller lignende i et autonomt og tverrfaglig team, det er dynamitt.

I denne lyntalen skal jeg fortelle hvorfor slike verktøy er et av de helt essensielle når man jobber med smidig produktutvikling. Jeg kommer til å vise eksempler på hvordan man ved hjelp av disse kan ta bedre beslutninger rundt forretning, ux, oppsider, nedsider, feilsituasjoner og anna morro.

Og til slutt skal jeg skal fortelle hvordan vi fant ca 36 000 timer.