Kontinuerlig læring i utviklingsmiljø

Stian Karlsen

Lightning talk - in Norwegian

Vi praktiserer fag som er i konstant bevegelse. Teknologien som var aktuell i går kan være avleggs i morgen. Hvordan man bør drive utviklingsarbeid er i stadig endring. Buzzwordene er mange – og flere av dem utvikler seg stadig til å bli områder man aller helst bør kunne om man skal henge med.

Så hva gjør vi da for å sikre at vi holder oss oppdaterte og kompetansen vår i kontinuerlig utvikling? Hvordan klarer vi å finne tid til læring i en hverdag hvor leveransene skriker etter å bli ferdige så de kan glede kundene våre?

I Sparebanken Vest har vi eksperimentert med måter å sette kompetanseutvikling i system slik at vi sikrer at vi har et utviklingsmiljø i konstant læring. Jeg vil gjerne dele våre erfaringer etter nærmere to års prøving – som har resultert i både fiaskoer og suksesser.