Arkitekten i og etter smidig transformasjon - fra sjef og sherif til influencer

Mario Ek Aparicio

Lightning talk - in Norwegian

I IT-prosjekter har løsningsarkitekten vært en sentral premissgiver for både kravspesifikasjon, arkitekturdesign og teknologivalg. Arkitekten hadde ansvaret for at løsningen oppfylte både forretningsbehov og tekniske krav.

Nå tar mange organisasjonen steget og kutter IT-prosjektene og erstatter dem med faste, autonome og kryssfunksjonelle teams. I denne settingen tas de aller fleste beslutningene innenfor teamet. Hva blir arkitekten sin rolle da?

Hva med de mer overordnede perspektivene på arkitektur, som teknologistrategi, arkitekturstyring og virksomhetsarkitektur? Hvordan håndteres dette i en organisasjon som gjennomgår en smidig transformasjon?

I denne lyntalen utforsker jeg disse problemstillingene