Fra Regional sparebank til Nasjonal mobilbank

Kjetil Sørtun

Lightning talk - in Norwegian

I lyntalen vil jeg snakke om hvordan Sparebanken Vest jobber med å utvikle seg fra en regional sparebank til en nasjonal aktør, både igjennom egne intiativ men også igjennom samarbeid med eksterne aktører. Hvordan vi jobber, hva vi jobber med og hva vi har lært igjennom reisen.