Porteføljestyrte isprinsesser

Olav Loen

Lightning talk - in Norwegian

Smidig utvikling baserer seg på en produkteier som tar beslutninger på hvilke brukerhistorier som skal lages og alle spørsmål knyttet til behovene. Hvordan jobber egentlig en produkteier?

Med konkret eksempel fra kunstløpsmiljøet i Bergen vil du få en innføring i hvordan produkteiere bevisst eller ubevist prioriterer brukerhistorier (behov) med forankring til forventede resultater og gevinster. Kanskje den nye funksjonen også kan gi organisasjonen en ny evne som igjen kan brukes for å oppnå enda flere resultater.