TypeScript for The Greater Good (The Greater Good!)

Kjetil Sletten

Lightning talk - in Norwegian

TypeScript er et pragmatisk språk som gjør det mulig å jobbe med frontend på en mye mer tilregnelig måte.

Hvor mange ganger har du ikke måtte ty til en console.log() for å vite hva objektet inneholder eller glemte forrige utvikler å legge til PropTypes til sine React Components?

TypeScript er et superset av JavaScript som gir statisk typing, klasser og grensesnitt. Statisk typing gjør det mulig for mange verktøy å finne feil på et tidligere stadie enn i runtime.

TypeScript har gjort hverdagen til meg og mitt team til et mye bedre sted å jobbe da vi kan med sikkerhet si hva som faktisk skjer i vårt utviklermiljø, både under og etter utvikling. Sammen med React er TypeScript et utrolig viktig verktøy som gjør jobben utrolig mye enklere for en frontendutvikler.

Denne presentasjonen viser deg hvor enkelt du kan bytte til TypeScript og gjør verden til et litt bedre sted, type for type.