Er økonomer bedre ledere enn teknologer?

Dag Olav Norem

Lightning talk - in Norwegian

Som med mye annet er svaret at "det kommer an på". Det kommer an på personen, og det kommer an på organisasjonen man skal lede. Men i takt med digitaliseringen er svaret i flere og flere tilfeller «nei». Vi går fra organisasjoner som kjøper IT-systemer for å støtte de ansatte i sitt arbeid, til organisasjoner der de ansatte utvikler IT-systemer. Softwareutvikling blir kjernekompetanse. Som leder har man ansvar for beslutninger om rammene organisasjonen opererer innenfor. God digital tjenesteutvikling krever helt andre rammer og arbeidsprosesser enn tradisjonelle bransjer. Og det pågår et enormt sløseri i Norge i dag fordi mange som beslutter rammene ikke har kunnskap om hva det operative arbeidet faktisk innebærer. Det er ikke lederne selv dette går utover. Det er utviklere, designere, produktsjefer, analytikere og alle andre som jobber med digital tjenesteutvikling. Det er kundene. Og det er samfunnet som helhet. Er du en av de det går utover? Hvorfor finner du deg i det? Hva har du tenkt å gjøre med det? I dette foredraget vil en økonom snakke om sin reise til å bli leder av et teknologi-miljø, hvorfor det fremover trengs færre som han og flere som dere, og hvordan hver av dere kan begynne sin reise.