Splunk for fun and profit - hvordan finne 36 000 timer og ca 148 milliarder

Øyvind Kvangardsnes

Lightning talk - in Norwegian

Hørt om Splunk? Om du bruker det til å søke i logger, så er det sånn ca uendelig nyttig.

Men Splunk eller lignende i et autonomt og tverrfaglig team, det er dynamitt.

I denne lyntalen skal jeg fortelle hvorfor slike verktøy er et av de helt essensielle når man jobber med smidig produktutvikling. Jeg kommer til å fortelle om mine erfaringer med splunk og lignende verktøy for å ta bedre beslutninger rundt forretning, ux, oppsider, nedsider, feilsituasjoner og anna morro.

Og til slutt skal jeg skal fortelle hvordan vi fant ca 36 000 timer og ca 148 milliarder.