Elm i Rust med WebAssembly

Sindre Johansen

Lightning talk - in Norwegian

Elm er et revelusjonerende språk og rammeverk som kompilerer til JavaScript. Det er på mange måter en erstatning for både React og JavaScript. De sier om seg selv "A delightful language for reliable webapps."

Rust er et revelusjonerende språk som er imponerende raskt og sikkert. Det kompilerer vanligvis til maskinkode, men har i det siste fått veldig god støtte for WebAssembly. Dermed får man tilgang til et veldig bra programmeringsspråk med gode biblioteker i browseren. Men Rust mangler et godt bibliotek som erstatter React.

Elm og Rust er tross sine forskjeller egentlig ganske like språk. Det slo meg en dag, ville det vært mulig å lage arkitekturen til Elm i Rust, og hvordan ville det sett ut? Vil det bli like gøy å bruke som Elm? Mister man noe på veien? Støtter typesystemet i Rust det i det hele tatt? Svarene får du i denne talken.

https://slides.com/sindreij/elm_rust_wasm_booster_19#/