Fail fast and fail safe - Gevinster av PoC arbeid

Elin Langholm

Lightning talk - in Norwegian

Hvis vi ikke feiler så blir vi fattig på læring. For at feiling ikke skal være så kostbart, men nyttig så er fast og safe stikkord som gjerne knyttes til fail.

Vi ser på hvilke gevinster arbeid med Proof of Concepts kan gi deg - mulighet til å feile raskt og uten store kostnader er en av dem.